Boardevaluaties en boardroomdynamiek & Management board | Board meeting software

De New York Stock Exchange eist dat een besturen met alle beursgenoteerde ondernemingen „minstens eenmaal per jaar dezelfde zelfevaluatie uitvoeren om vast te echtparen of het comités en haar commissies effectief functioneren. “ één Het doel van deze oefening zijn ervoor bij zorgen datgene besturen worden bemand plus geleid met gepaste manier; dat bestuurders, individueel plus collectief, effectief zijn in het nakomen van hun verplichtingen; en dat daar betrouwbare processen zijn door aan de basisvereisten bij voldoen bij gebieden bijvoorbeeld strategie, risicobeheer, financiële rapportage, prestatiemeting, compensatie en opvolgingsplanning. Onderzoeksgegevens suggereren dat, ofschoon veel directeuren tevreden zijn met de taak die zij en hun medebestuursleden vervullen, een boardevaluaties plus de prestaties van de directiekamer langs verschillende belangrijke dimensies bij kort schieten. Volgens dezelfde onderzoek van The Miles Group plus het Rock Centre for Corporate Governance aan de Stanford University, beoordelen bestuurders hun board een 4 op een schaal betreffende 1 tot 5 boven termen betreffende effectiviteit (waarbij 5 „extreem effectief“ zijn en één „niet op allemaal effectief „). Een overgrote meerderheid (89%) gelooft dat hun board over de vaardigheden en belevenis beschikt dat nodig bestaan om toezicht te houden met hun bedrijf.

the boardroom

Helaas drukken respondenten tegelijk significante negatieve gevoelens uit. Bestuursevaluaties lijken niet effectief op individueel niveau. Slechts de helft (55%) van de diensten die bestuursevaluaties uitvoeren, beoordeelt individuele bestuurders en alleen een derde (36%) zijn van mening dat hen bedrijf de prestaties betreffende individuele bestuurders zeer goed kan beoordelen. Langduriger aandacht voor individuele beoordeling is beslist noodzakelijke stap om een prestaties van de groep geaggregeerd bij waarborgen. Bestuurders hebben eveneens slechts dezelfde bescheiden tevredenheid over een dynamiek betreffende de directiekamer. Slechts tweederde (64%) betreffende de bestuurders is ervan overtuigd datgene hun bestuur open positie voor nieuwe standpunten; echter de helft is ervan overtuigd dat hun bord de vaardigheden van allemaal bestuursleden benut; en slechter geworden dan het helft (46% procent) is ervan overtuigd dat hen bord afwijkende meningen tolereert. Zesenveertig procent is van mening dat een percentage van een bestuurders dezelfde te grote invloed bezit op beslissingen van de raad met bestuur (een dynamiek deze „een bestuur binnen beslist raad“ werd genoemd). De typische directeur is van mening datgene ten minste één collegadirecteur uit hun bestuur dienen worden verwijderd omdat die persoon niet effectief zijn. Dit zijn verontrustende statistieken die suggereren dat vaak bedrijven genkel raadsevaluaties gebruiken om het bijdrage Diligent van hun leden te optimaliseren. Bestuursevaluaties instellen doorgaans met een beoordeling van bestuursstructuren en -processen en belanden vaak verricht door het general counsel of externe juridisch medewerker. Het bevat een checklist met items die openbare bedrijven moeten nakijken en de bijbehorende standaarden. U onderzoekt onder andere of u bedrijf zijn comités met de juiste manier heeft gestructureerd; of het bedrijf voldoet bij de governance-vereisten van Sarbanes Oxley, Dodd Frank plus andere statelijke en regulerende statuten; plus of de bedrijf zichzelf houdt aan een reeks processen deze in overeenstemming zijn aan de kwasi beste praktijken die door bestuursorganen en bepaalde groepen van aandeelhouders worden bepleit. Het moeilijkere maar eveneens meer waardevormende deel met het evaluatieproces van een raad is om het bijdrage met individuele bestuurders en het interpersoonlijke plus groepsdynamiek betreffende bestuursleden erbij beoordelen. Zoals de bovenstaande gegevens toegeven, wordt deze oefening heel vaak niet op een rigoureuze manier verricht en bij veel bureaus is dat helemaal weggelaten, zodat bestuurders kunnen doorgaan met het echte taak van ‚bestuurslid zijn‘. Die houding is een vergissing. Hoewel u moeilijker en tijdrovender ben, biedt de beoordeling met individuele leden en interpersoonlijke dynamieken een grootste kans tot verbetering door een rollen, een bijdrage plus de effectiviteit van allemaal bestuurslid erbij onderzoeken.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.